Minska kostnaderna för det akuta fastighetsunderhållet

Tekniska nämndens kostnader för akut underhåll ökar kraftigt efter flera år med underdimensionerat akut och planerat underhåll. Till skillnad från investeringar (även komponentbyte kan ingå) där kostnaden kan läggas på hyrorna och skrivas av enligt nuvarande regler, kan akut underhåll inte läggas på hyrorna och inte heller skrivas av – utan belastar årets bokslut.

Klicka här för att ladda ner motionen.