Minska kommunala stödet till UBAB

PRESSMEDDELANDE 2012-12-13: klicka här för att ladda ned dokumentet.

Minska kommunala stödet till Upplev Botkyrka AB 

Moderaterna vill, fram till mandatperiodens utgång, minska det kommunala stödet till UBAB med 20 %, intäkter som bolaget ska täcka med externt kapital. Vi vill även se över och utveckla verksamheterna på Lida eftersom dessa har en annan inriktning och når en betydligt bredare krets av våra invånare och andra kommuners invånare än övrig verksamhet. Vi är därför bl.a. för en ökad avgiftsfinansiering på Lida genom t.ex. spåravgifter för externa besökare i våra preparerade spår. Vi ser också gärna att Lida ska kunna bli ett dotterbolag till UBAB i framtiden.

– Den moderata inriktningen är att UBAB, så länge det ägs och stöds av kommunen, ska arbeta för att minska sitt beroende av ekonomiskt stöd från skattebetalarna. Vi vill därför att en seriös utredning av goodwillvärdena genomförs av extern expertis, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– Det är självklart ska kommunen betala för de verksamheter som Botkyrkas medborgare använder sig av och som idag är kostnadsfria att besöka. Fler externa företag bör få möjligheten att utföra en del av verksamheterna i framtiden, säger Jimmy Baker (M).

En framtida utveckling på Subtopia är viktig för Alby. En externt finansierad nationalscen, i samarbete med t.ex. landstinget och/eller staten, för nycirkus skulle kunna öka förutsättningarna för utveckling ännu mer. – Vi menar dock att den kommersiella verksamheten på Subtopia bör kunna stå på egna ben och har som ambition att på sikt kunna minska det kommunala stödet, i ett första steg med 20 % till 2014, en minskning som inte ska påverka verksamheten som bedrivs på Lida. Bolaget och dess enheter bör intensifiera sitt arbete med att ersätta stödet med intäkter från försäljning av sina tjänster, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta: 

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31