Miljöpartiet inne på fel spår om Fair Trade City

Vi anser att det är synd att Miljöpartiet i Botkyrka har ”gått på” hela Fair Trade City-konceptet med hull och hår och nu väljer att onödigt spendera budgetmedel som hade behövts i andra delar av kommunens verksamheter.

Moderaterna och Folkpartiet har tidigare lagt motioner och yrkanden där vi tillkännagivit vår avvisande hållning till det s.k. Fair Trade City-konceptet. Vi hänvisar till Lunds Universitets forskning och rapporten ”Vad uppnås med rättvisemärkning?” som tydligt konstaterar att konventionell handel har, på grund av sin omfattning, möjlighet att lyfta många fler människor ur fattigdom än Fairtrade. Skulle rättvisemärkning leda till att konsumenterna avstår från att köpa arbetsintensiva varor som importerats från utvecklingsländerna får det en negativ effekt på fattiga jordbrukares och arbetares inkomster och försörjningsmöjligheter.

Miljöpartiet har ingen forskning att luta sig mot, utan förlitar sig märkligt nog enbart till Rättvisemärkt marknadsföringsbudskap. Trots att Rättvisemärkt även har kritiserats i SVT, Dagens Industri, Wall Street Journal, rapporter från oberoende tankesmedjor m.fl.

Kvar återstår samvetsargumentet, d.v.s. genom att förbinda Botkyrka kommun till Fair Trade Citys åtaganden så känner man sig lite bättre, lite mer solidarisk, lite mer rättvis.

Det är ju därför synd att det sker på falska grunder.

Jimmy Baker (M), kretsordförande
Lars Johansson (FP), gruppledare