Mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb.

Moderaterna presenterar skuggbudget för Botkyrka kommun. Budgeten är ett omfattande arbete som totalt omfattar 70 sidor material och är inte en budget som (likt de flesta oppositionsbudgetar) relaterar till den styrande majoritetens budget. Moderaternas förslag är en komplett budget som rakt av kan ersätta den styrande S+V+MP majoritetens.

Med Moderaternas budget så visar vi hur en skattesänkning skulle kunna genomföras i Botkyrka utan att det skulle påverka välfärdens kärna negativt. Trots sänkningen av kommunalskatten går vi i mål med ytterligare 26,5 miljoner kronor i lägre driftkostnader för kommunen jämfört med S+V+MP. Skulle Moderaternas budget vinna bifall i kommunfullmäktige skulle kommunens skuldsättning minska med 128,7 miljoner kronor tack vare sundare ekonomisk hushållning vid exploateringar, ny- och ombyggnation och renoveringar mm.

Ladda ned vår budget genom att klicka här.
Klicka här för att ladda ned vårt yrkande i kommunstyrelsen.