Mer idrott i skolan

Yrkande: (M) + (L)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-10-10
Ärende: 189
Företrädare: Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L)
Rubrik: Svar på motion: Mer idrott i skolan (M), (L) (KS/2015:732)

Klicka här för att ladda ner yrkandet.