Mer frihet för Botkyrkaborna!

Vi moderater lägger ett bättre budgetförslag (ettårsplan) än den styrande majoriteten, S+V+MP, för 2015. Vår skuggbudget präglas av ett fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att kommunala budgetöverskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi vet att det finns flera kommunala projekt som vi inte behöver driva. Det finns mycket skattemedel att spara om kommunen skulle göra bättre upphandlingar och inte minst ha en bättre kontroll över sina kostnader. Dessutom vill vi lägga mindre pengar på onödig överadministration centralt på de kommunala förvaltningarna och mer ute i verksamheterna.

Vårt förslag har ett lägre driftsnetto än S+V+MP och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som dem, bl.a. genom markförsäljningar, nej till ”idéhuset” i Tullinge och försäljning av kommunala fastigheter och kommunal mark.

Vi vill vända den stagnerande skattekraftsutvecklingen i Botkyrka genom att bl.a. skapa förutsättningar för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Genom att locka fler förvärvsarbetande att bli Botkyrkabor ökar vi skattekraften och därigenom stärker vi den kommunala ekonomin som gör att vi kan förbättra kvaliteten i välfärden.

Det behövs slutligen en ökad respekt för äganderätten och en större respekt för Botkyrkabornas fria vilja. Idag lägger kommunen och politiken sig i och reglerar alldeles för mycket och inskränker den individuella friheten. De som äger tomter/mark måste få större rådighet över sin egendeom.

Den enskilde Botkyrkabon måste få en större frihet och att exempelvis kunna bygga om och bygga till sitt hus eller altan, stycka av sin tomt men även få kunna större frihet att utforma sitt hus gällande exempelvis arkitektur eller färgval – politiker vet inte alltid bättre än människorna själva!

Jimmy Baker (M)
Oppositionsråd