Mer blandade upplåtelseformer

Vi moderater vill låta alla som vill och så långt det är möjligt, själva få möjlighet att äga sin bostad. Allmännyttan bör därför gå ut med information om möjligheter med ombildningar samt aktivt bejaka de initiativ som kommer in från hyresgästerna själva.

Klicka här att ladda ner motionen.