Meningsfulla sommarjobb för ungdomar

Botkyrka kommun slår sig för bröstet med att erbjuda tusentals ungdomar ”sommarjobb” (feriepraktik) varje år. Här ger Moderaterna sin syn:

Att sommarjobba är bra. En ungdom kan på det sättet få chansen att få en fot in på arbets- marknaden och kanske också en möjlighet till ett extrajobb på kvällar/helger. Arbetsgivaren kan hitta ny (och billigare) arbetskraft och får möjligheten att fungera som mentor och kun- skapsöverförare.

Klicka här för att ladda ned och läsa hela foldern.