Medborgarförslag – Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-04-11
Ärende: 80
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Medborgarförslag – Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön (KS/2016:304)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.