Med fokus på jobben

Botkyrka ligger på plats 259 (av 290) i landet när det gäller vilken kommun som är bäst att bo i, samt näst sist i länet:

http://www.fokus.se/2011/05/sa-gick-det-for-din-kommun/

Orsakerna är många, men jobbfrågorna är en viktig nyckel i att förändra detta. Vår kommun ligger vid Stockholm Stad som är landets tillväxtmotor och vi har inte fullt ut utnyttjat detta. Satsningar måste göras för att knyta till oss företag i samarbete med gymnasieskolorna. Vi behöver få fram fler praktik- och lärlingsplatser och riktiga anställningar.

Kommunens näringslivssatsning måste stärkas radikalt. Vi föreslår en näringslivslots som tar emot förfrågningar inom alla områden som en företagare kan ställas inför, där frågorna skickas till rätt mottagare oavsett om det är en kommunal förvaltning eller externa företag. Det kan handla om mark, personalförsörjning, barnomsorg, samarbetspartners eller förfrågningar om lokala företag som kan tillhandahålla tjänster. Vi föreslår även att kommunen skapar mötesplatser och förutsättningar för företag att marknadsföra sig och knyta kontakter.

Kommunen ska fortsätta samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsföretag och andra aktörer för att få fler i arbete.

För oss moderater är det en självklarhet att alla som kan och vill arbeta ska ha möjlighet till detta. Vi anser att det inte enbart ska gälla friska människor utan även om personen har någon form av funktionsnedsättning, men har en önskan om att få arbeta eller studera ska det vara möjligt. Vi vill, på sikt, kunna införa en sysselsättningsgaranti.