Matchning Södertörn

ikon_ytt2Yttrande: (M) + (FP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-01-07
Ärende: 20
Rubrik: Matchning Södertörn (godkännande av projektansökan och medgivande till finansiering) (KS/2008:505)

Ladda ned hela yttrandet här