Mål och budget 2020

Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2020 som vågar prioritera det som är viktigast och prioritera bort det som inte är kommunal kärnverksamhet. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Vi lyfter särskilt fram Botkyrkabornas otrygghet i budgeten för 2020. Vi skjuter till tio miljoner kronor extra för ett intensifierat trygghetsskapande arbete, där åtta miljoner är till fler ordningsvakter och två miljoner till andra trygghetsskapande åtgärder. Vi väljer också att värna kärnan inom vård & omsorg, med medel till hemtjänsten, äldreombudsman och demenssköterska.

Utöver detta finns det även ett utrymme för en skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att ett överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi moderater har flera exempel på sådant som vi skulle prioritera annorlunda än den socialdemokratiskt ledda majoriteten:

Dra ner det kommunala stödet till UBAB (Subtopia) och MKC. Avveckla stödet till konsthallen. Reformera enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning. Dra ner bidragen till mötesplatsföreningarna (undantaget till barn och seniorer). Slimma ner förvaltningarna i kommunalhuset, med fokus på kommunledningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. Slå ihop medborgarkontoren till ett i söder och ett i norr. Lägg ner rödgröna, onödiga symbolfrågor som Fair Trade, ekologisk mat i skolorna, Kreativa Fonden, klimatjippon och Drömdeg.

Vi vill även vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen (inte minst i sjönära lägen).