Mål och budget 2019

Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2019: EPL 2019 slutversion

Vi vågar prioritera det som är viktigast. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att ett överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Det handlar helt enkelt om att bättre prioritera kring vad som ska finnas i välfärdens kärna. Vi moderater har flertalet exempel på sådant som vi skulle prioritera annorlunda än till vänster-om-mitten majoriteten.

Dra ner det kommunala stödet till UBAB och MKC. Dra ner stödet helt till konsthallen. Reformera enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning. Dra ner bidragen till mötesplatsföreningarna (undantaget till barn och seniorer). Slimma ner förvaltningarna i kommunalhuset. Se över antalet medborgarkontor och bibliotek. Lägg ner rödgröna, onödiga symbolfrågor som Fair Trade, Kreativa Fonden, Earth Hour och Drömdeg.

Vi vill även vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen (inte minst i sjönära lägen).