Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunfullmäktige
Datum: 2016-11-24
Ärende: 209
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson, Carl Baker, Andrei Ignat, Thérèse Hellichius, Ellen Nilsson, Anders Byrsenius.
Rubrik: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Klicka här för att ladda ner yrkandet.