Majoriteten i Botkyrka prioriterar annat framför LSS åtaganden

Interpellation: (M)
Titel:Våra åtaganden inom LSS-verksamheten
Interpellant: Kia Hjelte
Daterad: 2011-09-29
Ladda ned hela interpellationen här