(M) besöker kvinnojouren i Botkyrka

PRESSMEDDELANDE 2016-10-27

Tina Ghasemi, riksdagsledamot Nya Moderaterna, besöker idag kvinnojouren i Botkyrka tillsammans med Jimmy Baker, oppositionsråd för Nya Moderaterna i Botkyrka kommun.

Syftet med besöket är att i samtal med personalen på kvinnojouren få en bild av deras arbete, men också att få inspel och idéer till vad som kan göras både på nationell och lokal nivå för att motverka mäns våld mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor är en våra största jämställdhetsutmaningar. Det förekommer i alla åldrar, i alla yrken och samtliga inkomstgrupper, säger Tina Ghasemi, riksdagsledamot Nya Moderaterna. Ingen grupp i samhället är förskonad från det. För att motverka våld i nära relationer måste vi samla en bred förståelse kring frågorna. Därför är erfarenheterna från detta och liknande besök ovärderliga för mig i mitt arbete som riksdagsledamot.

Jimmy Baker, oppositionsråd Nya Moderaterna Botkyrka, håller med. Han säger:

– Problemet med mäns våld mot kvinnor måste bekämpas både på nationell och lokal nivå. Kvinnojouren i Botkyrka gör ett fantastiskt arbete! Deras kunskap och erfarenhet hjälper mig som företrädare för Moderaterna här i kommunen att utforma de lokala lösningar som krävs för att kunna bekämpa problemet. Jag är därför väldigt glad och tacksam över det engagemang som finns i kvinnojouren i Botkyrka.

– Det här är startskottet för en lång rad besök för att få ökad förståelse kring dessa frågor, säger Tina Ghasemi. Min förhoppning är att erfarenheterna från detta och kommande besök kan ligga till grund för ett utvecklingsarbete som resulterar i konkret politik med kraft att möta denna oerhört viktiga jämställdhetsutmaning.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Tina Ghasemi, Nya Moderaterna, riksdagsledamot, telefon 072-583 39 35
Jimmy Baker, Nya Moderaterna, oppositionsråd Botkyrka kommun, telefon 070-142 25 00
Christopher Hamrén, Nya Moderaterna, politisk sekreterare, telefon 070-345 08 53