Lyft fram X-et mer i Botkyrka!

Sven Erixon, X-et, föddes i Tumba år 1899 och levde till 1970. Han växte upp i stationssamhället Tumba, gick i skola i Tumba bruk och har också skildrat det på olika sätt.

X-et var och är en betydande konstnär. Han är svår att inordna i någon ”ism”.

Han provade de flesta tekniker med framgång. Han var naivist, han hade fantasi utan gränser och hans konst kännetecknas av färger som verkligen sprakar. För måleriet är X-et vad Harry Martinsson var för litteraturen, d.v.s. inget är för litet – inget är för stort.

Han arbetade med många olika material och hade ett brett register. Han arbetade för Operan, Dramaten, designade glas och var lärare på Konsthögskolan. X-et medverkade till inrättandet av 1 % -regeln vid nybyggnation av hus för konstnärlig utsmyckning samt en hel del större utsmyckning av rum i offentliga byggnader (mest känd är Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården).

I vissa media jämfördes Sven X-et Eriksson med Vincent van Gogh. Han uppmärksammas som en av 1900-talets viktigaste konstnärer, ”en klassiker” för att citera landets viktigaste galleri; Galleri Lars Bohman på Östermalm i somras då de ställde ut X-et. Han ligger i skrivande stund tvåa i publikligan på Liljevalchs efter Andy Warhol och etta på Stockholms stadsmuseum när det gäller antalet besökare till en separat utställning.

Men – vad ser vi av X-et, kommunens son, i vår kommun idag? Hur har vi hedrat denne fantastiska konstnär? För det första finns det ett X-et sällskap som idogt forskar och skriver och berättar om konstnären. För det andra finns det ett ”X-et rum” inom ramen för Tumba konsthall.

Det behövs något mer! Något som visar hur stolta vi är över X-et och hans konstnärskap. Något som skapade större intresse både för konstnären och för Tumba i Botkyrka kommun.

Det finns många intressanta platser i Botkyrka med stor publiktillströmning där man skulle kunna utveckla ett intressant museum för Sven X-et Erixsons konstnärliga gärning, som exempelvis Xenter, Tumba bruksmuseum, Subtopia, Hågelby, m.fl.

Det skulle i förlängningen även möjliggöra för Tumba Konsthall att få ett större utrymme för sina intressanta, mer moderna utställningar som röner välförtjänt uppskattning och uppmärksamhet.

Vi vill därför att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över på vilket sätt Botkyrka kommun skulle kunna ge X-ets konstnärliga gärning ytterligare upphöjelse och ökad synlighet, i syftet att förstärka Botkyrkas positiva kulturprofil.

Kia Hjelte (M)