LOV i hemtjänsten i Botkyrka kommun

Från och med den 1 januari 2009 finns möjligheten att med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV/2008:962) skapa bra förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom exempelvis hemtjänsten.

Klicka här för att ladda ner motioner.