Ledsagning och kontaktpersoner

Vi har idag mycket svårt att rekrytera personer som kan och vill arbeta med ledsagning eller som kontaktpersoner för personer inom ramen för LSS. Här skulle kommunen behöva göra en insats för att locka personer som är kunniga inom området och som kan arbeta med detta.

Klicka här för att ladda ner motionen.