Lärarbehörigheten fortsatt ett problem för Botkyrka

Moderaterna vill ha ett ännu större fokus på arbetsmiljön än majoriteten för både elever och lärare. Då krävs tydligare krav på uppförande, polisanmälan av samtliga brott i skolorna och nolltolerans mot kränkande behandlingar och bristande respekt mot lärare och skolpersonal. Annars fortsätter lärarna att byta kommun.

Botkyrka fortsätter kämpa med lärarbehörigheten