Lämna Fair Trade City

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-04-10
Ärende: 70
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik: Fair Trade City – återraportering 2011 oct plan för 2012 (KS/2012:179)

Ladda ned hela yrkandet här