Lägsta städstandard för låg!

Många av våra medborgare vill inte använda sig av våra kommunala dusch- och toalettutrymmen för att de, rent ut sagt, är för snuskiga.

Detta är ett stort problem särskilt för många av våra elever i skolan, som ofta håller sig ifrån att gå på toaletten under skoldagen samt att de undviker att duscha efter gymnastiklektionerna. Det förekommer också skolk från idrotten för att slippa duscha efteråt. Eller så hoppar man över lektionerna efter idrotten då man istället går hem och duschar.

Även idrottsanläggningarna (inklusive gympasalar) är undermåligt städade, något som våra idrottsföreningar ofta vittnar om.

Alla drabbas, barnen i skolorna och våra allra minsta, de som inte kan beklaga sig men som utsätts för, på vissa golv, dammråttor som flyttat in på deras förskolor och som kan vara direkt allergiframkallande.

Vi moderater har i många år kämpat i olika fora för att få den styrande S-majoriteten att ta problemet på allvar, men tydligen så inser de inte vikten av denna fråga – för då hade ju problemet varit ur vägen.

Däremot så vill man gärna göra kommunen känd som en idrotts- och upplevelsekommun, där man vill satsa på hälsofrämjande verksamheter. Men för att lyckas med det, förutsätts det att man håller våra anläggningar attraktiva för medborgaren och här brister kommunen rejält.

I kommunen finns det en s.k. ”lägsta städstandard”. Om vi nu jobbar efter en sådan så är den uppenbarligen för låg. Halvrent är inte gott nog. Därför har vi moderater lagt en motion till kommunfullmäktige där vi kräver att den lägsta städstandarden måste höjas.

Vi utgår ifrån att S-majoriteten kommer att bifalla den.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd

Petja Svensson (M)
2:e vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att läsa vår motion.