Lagliga grafittiväggen i Alby

Vi vill verka för att Upplev Botkyrka AB, i samarbete med föreningslivet, återuppbygger graffitiväggen vid Hangaren.

Väggen bör sedan utvärderas efter en lämplig tids användning för att se om en påverkan på antalet anmälda klotterbrott i kommunen kan uppmätas.

Läs mer om vad vi tycker kring lagliga grafittiväggar: http://jimmybaker.se/2012/08/greed-is-good/