”Drömdeg deluxe” för vuxna?

För ett par år sedan instiftades en fond i kommunen – ”Kreativa fonden”. Nu har man gjort en utvärdering av verksamheten. Den Kreativa fonden, när den instiftades, var tänkt att vara en del i helheten kring en utveckling av de kulturella och kreativa näringarna vid Subtopia i Alby. En utveckling där fokus skulle bli att gå från en kommunalt driven upplevelsesatsning till att mer försöka vara en ”möjliggörare”, med stödinsatser för att bidra till framväxandet av nya företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Men även för att befintliga aktörer/entreprenörer/företagare mera skulle gå från bidragsfinansiering till att stå på egna ben, med målet att på sikt kunna bli i stort sett helt självfinansierade och ekonomiskt livskraftiga.

Vid en genomgång av utvärderingen kan vi enkelt konstatera att detta har, givet förutsättningarna ovan, blivit ett fullständigt fiasko. Det har istället blivit ett ”Drömdeg Deluxe” fast med ännu mer kommunala skattemedel som slösas på ännu flummigare projekt. Drömdeg är ett ifrågasatt kulturprojekt där ungdomar kan söka skattemedel för ”kul grejer”. Den Kreativa fonden har alltså blivit något helt annat än vad som var syftet från början.

Hur många av dessa ”företagsprojekt” har – i realiteten – gått till riktiga företag eller bidragit till skapandet av riktiga företag inom kulturella och kreativa näringar?

De tveksamma exemplen är många fler än vad som får plats här, men det finns sådant som att rollspelföreningen Vita Älgen har fått anordna rollspel i skogen, ”The Gamers” har fått 45 000 kr för att arrangera LAN-party, ”Ikena” har fått 25 000 kr för att göra en ”ritualperformance för slagverk och live-elektronik”. Även S-märkta ABF har förstås fått medel för ett viktigt företagsprojekt, nämligen 25 000 kr för ”design och bygge av lådbilar” samt en ”gemensam dag för rally”. Totalt har hela 1,4 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar delats ut.

Moderaterna, Centerpartiet och Tullingepartiet kommer därför att verka för att kommunen avslutar och stänger ned den Kreativa fonden snarast möjligt, innan ytterligare skattemedel förslösas på ännu fler ”kul saker” som vare sig är en del av välfärden eller bidrar till framväxten av nya företag – som både sysselsätter människor och skapar resurser för välfärden.