Lägg ned konsthallen

Kommunen satsar idag en hel del på upplevelsenäringen som har ett stort utbud; film, cirkus, teater och många andra former av underhållning och upplevelser. Vi är skeptiska till att skattemedel används till verksamheter som ligger långt utanför vad som kan anses tillhöra ”välfärdens kärna” och som endast kommer alltför få personer till godo, som t.ex. Konsthallen, Residence Botkyrka och Drömdeg.

Klicka här för att ladda ner motionen.