Lägg korten på bordet om upplevelsesatsningen!

Vi tillstår gärna att Cirkus Cirkör, på ett betydande sätt, har bidragit till att marknadsföra kommunen på ett positivt vis och är en viktig del av Botkyrkas ”upplevelseprofil”.

Cirkus Cirkörs förening erbjuder därtill våra kommuninvånare och inte minst våra ungdomar, annorlunda aktiviteter och erfarenheter. Inte minst får Botkyrkaborna möjligheten att se nycirkus i världsklass – på hemmaplan.

Vi är dock tveksamma kring grundbidragets storlek, som sätts till 3,257 miljoner kronor i handlingarna till kommunstyrelsesammanträdet den 7/5. Får skattebetalarna valuta för ett stöd som vida överstiger stödet till samtliga andra föreningar i kommunen? Vi har många gånger tidigare begärt, och även motionerat om, att få redovisat kommunens totala kostnader för den s.k. ”upplevelsesatsningen” som den nischade verksamhet som Cirkus Cirkör erbjuder är en del av.

Bör inte även den goodwill som Cirkör skapar åt kommunen, båda innanför som utanför dess gränser, vara en parameter i vår bedömning av grundbidragets storlek?

Utöver grundbidrag finns, såvitt vi känner till, även andra avtal och överenskommelser med Cirkus Cirkör, där föreningen erhåller bidrag och ersättningar från såväl kommunala förvaltningar som kommunala bolag. Vi hade gärna sett att det i ordförandeförslaget från början hade redovisats en helhetsbild kring ekonomiska förehavanden mellan föreningen och kommunen och dess bolag, såväl hel- som delägda.

Vi väljer sammanvägt att inte gå emot ordförandeförslaget till beslut i detta skede, men vårt ställningstagande kan komma att förändras när den styrande majoriteten S+V+MP lagt alla korten på bordet rörande de totala kostnaderna för ”upplevelsesatsningen”.