Kvinnors säkerhet och rätt till sin egen kropp i det allmänna rummet

Interpellation:

Ingen kan väl ha missat rapporteringen från We Are Stockholm-festivalen (2014 och 2015), samt från Köln, Kalmar och Eriksdalsbadet i Stockholm m.fl. Unga män som i grupp eller individuellt har begått övergrepp och/eller sextrakasserat unga kvinnor och flickor.

Enligt vad som har kommit fram om övergreppen i Stockholm under festivalen, så kände den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset till dem, men den informationen fick inte oppositionen av någon anledning.

Sorgligt nog så visar de senaste uppdagade händelserna om övergrepp och sexuella ofredanden att vi fortfarande lever i ett samhälle som brister i synen på jämställdhet och som innehåller en otidsenlig kvinnosyn.

”Välmenande insatser” från badhuspersonal, politiker och från läroinstitutioner har blivit de godas fiende och hotar nu den svenska jämställdheten. Allas vårt ansvar borde vara att fortsätta att arbeta för att den ojämställdheten som fortfarande finns kvar försvinner och att våra barn kan växa upp än mer jämställda än i dag.

Tyvärr riskerar nu de viktiga segrar som historien gett att överskuggas av att kvinnor inte fullt ut kan känna sig fredade när de rör sig ute.

Ledarskribenten Adam Cwejman sammanfattar det bra i sin artikel betitlad ”Kultur förklarar sexuella övergrepp” ;

”Som om människor världen över enbart förenades, och skiljdes åt, av kön och möjligen av klass. En sådan analys är inget annat än en medveten fördumning.”

I Botkyrka har vi, sedan en tid, (tyvärr) separata badtider för kvinnor i simhallen i Fittja. En del har anfört religiösa/kulturella argument för detta, andra mer feministiska argument. Könssegregerade badtider och pooler (och jacuzzis och liknande) ser nu ut att införas i olika simhallar i bl.a. Stockholms Stad, som en följd av övergreppen.

Vi menar att det är att ge efter för de krafter som vill rulla tillbaka jämställdhetsarbetet till en tid då kvinnor inte var lika mycket värda. Vi måste vara tydliga gentemot pojkar och män att i Sverige gäller lika villkor och samma rättigheter.

Oavsett kön, oavsett bakgrund, oavsett trosuppfattning.

Med anledning av ovanstående vill vi fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande:

1. Har den här typen av övergrepp förekommit på någon av kommunens anläggningar?

2. Har den här typen av övergrepp förekommit vid olika kulturevenemang (såsom festivaler med mera) i kommunen?

3. Vad finns det för befintliga åtgärder, rutiner och beredskap att förebygga, motverka och hantera ifall den här typen av övergrepp inträffar i Botkyrka kommun?

4. Arbetar förvaltningen aktivt med män och pojkars kvinnosyn i verksamheter som bedrivs inom förvaltningen och i så fall hur?

5. Arbetar förvaltningen aktivt med män och pojkars kvinnosyn mot de föreningar och samfund som erhåller kommunala verksamhetsbidrag och i så fall hur?

6. Finns det upparbetade kanaler/samarbeten med exempelvis kvinnojour/tjejjour för de fall där personer som utsatts för övergrepp eller kränkande behandling kan söka stöd?