Kvinnor utanför arbetsmarknaden berättar

En intervjustudie i norra Botkyrka 2011, av Vanja Möller

Ur inledningen:
”Den här rapporten utgörs av en kvalitativ intervjustudie som baseras på gruppintervjuer och djupintervjuer med kvinnor med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden och bor i norra Botkyrka. Studiens mål är att bidra till att öka kunskapen om deras behov, möjligheter och begränsningar kopplat till förvärvsarbete. Kvinnorna i studien vill arbeta men individuella och strukturella hinder står i vägen och försvårar eller omöjliggör ett inträde på arbetsmarknaden.

Kvinnorna lever under osäkra ekonomiska förhållanden, är isolerade till den egna etniska gruppen och bor i ett miljonprogramsområde. Kvinnornas förutsättningar och behov skiljer sig åt när det kommer till utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper i svenska. En del av kvinnorna bedöms vara anställningsbara och en del inte.”

Ladda ned och läs hela intervjustudien här.