Kvalitetsupphandling av hemtjänsten

Motion: (M)
Titel: Kvalitetsupphandling av del av hemtjänstorganisationen i Botkyrka
Motionär: Kia Hjelte
Daterad: 2011-01-27
Ladda ned hela motionen här