Kvalitetssäkra fritidsgårdarna

Många ungdomar väljer att tillbringa en stor del av sin fritid tillsammans med andra på en fritidsgård. Vi anser det viktigt att fritidsgårdar finns nära våra ungdomar och har öppettider som anpassas till behoven. Fritidsgårdarna måste utformas så att de är lika attraktiva för både flickor och pojkar. De ska självklart också vara anpassade och tillgängliga för barn- och ungdomar med funktionshinder.

Klicka här för att ladda ner motionen.