Kvaliteten brister inom omsorgen!

De kvalitetssiffror som presenteras av Socialstyrelsens Öppna Jämförelser för 2017 är tyvärr inte bättre än tidigare – i vissa fall ännu sämre. När det gäller kvalitet som helhet i hemtjänsten hamnar Botkyrka på plats 287 av 287 svarande kommuner. När det gäller bemötande får Botkyrka plats 287 av 288 svarande kommuner.

Något vi har vant oss vid att läsa i tidningen är bristande kvalitet inom omsorgsverksamheten i Botkyrka, (hemtjänst och särskilt boende)

 

Hur kul kan det vara att arbeta i en organisation som inte lyfter, som alltid ligger i botten. Vi tror och vet att det finns enskilda medarbetare som gör ett fantastiskt arbete – men helheten måste fungera.

Vi moderater har lagt flera förslag på hur vi skulle kunna arbeta för att höja kvaliteten och få fler nöjda hemtjänsttagare och personal/medarbetare. Alla våra förslag har förkastats av den styrande majoriteten (s+v+mp).

Vi tror att en extern expert/konsult borde komma in och titta på verksamheten, vi är säkra på att en sådan skulle kunna komma med ytterligare konkreta förslag på hur kvaliteten skulle förbättras

Vi har flera gånger försökt att få majoriteten att införa VALFRIHET, genom att införa LOV (lagen om valfrihet) eller upphandling enligt lagen om offentlig upphandling LOU.

Majoriteten säger bara nej och åter nej.

Vi är övertygade om att kvalitetskonkurrens är bra, vi är övertygade om att människor kan och vill välja själva vem som ska komma hem i det egna hemmet. Men även kunna välja bort!

Vi tror att det är bra att kunna välja arbetsgivare.

När alla bra förslag ständigt förkastas och kvalitetsindikatorerna ständigt ligger i botten – måste det till något annat!

Är det valuta för skattepengarna efter 25 år med Socialdemokraterna? Är det inte dags för ett moderatlett styre?

Kia Hjelte (M)