Kvalitet inom välfärdens kärna (?)

Hela världen har som de flesta vet drabbats av en kraftig nedgång i ekonomin det senaste året. Sverige är inte någon isolerad ö som är immun mot den globala finanskrisen. Vi är ett litet land som är beroende av export av varor och tjänster, men om kunderna inte har pengar att handla för drabbas även vi. Färre arbetstillfällen i industrin gör att även andra sektorer drabbas och med fler arbetslösa sjunker kommunernas skatteintäkter.

Lyckligtvis har vi en alliansregering som inser detta och som gör allt den kan för att dämpa krisens effekter. Förutom statliga åtgärder som sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter på arbete (som långvarigt ger fler jobb) så har regeringen givit alla Sveriges kommuner och landsting extra statsbidrag. Budskapet från regeringen är tydligt: pengarna skall användas till att dämpa arbetslösheten, hindra kommunerna från att tvingas friställa personal, säkerställa kvaliteten och personaltätheten inom välfärdens kärna.

Vad är välfärdens kärna? Enligt vårt sätt att se det handlar det i huvudsak om grunderna i välfärden, dvs. vård, omsorg, skola och trygghet.

Botkyrka kommun har fått över 100 miljoner kronor i extra statsbidrag för kommande verksamhetsår. Det som bekymrar oss moderater är att vi fått besked från den högsta kommunledningen att dessa extra pengar inte kommer att användas till det som regeringen avser. De kommer istället att användas till att amortera på lån och tillfälliga projekt och arrangemang.

Vi ställer oss frågan om etiken i detta ställningstagande. Vi moderater anser att om regeringen skjuter till särskilda pengar till kommunerna med en tydlig adresslapp så skall pengarna användas på det sättet och inget annat. Kommunen har en moralisk skyldighet att säkerställa kvaliteten inom skolan, förskolan, äldreomsorgen osv. Det gör man inte genom att ösa miljoner på kortvariga projekt, kultur- och upplevelsesatsningar samtidigt som personal inom välfärdens kärna antingen sägs upp eller när vikarier och extrapersonal inte får förlängda tjänster, med exempelvis lärarlösa lektioner som följd.

Läs hela vår interpellation här