Kurs i etik för offentligt anställda

Etik bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel när det gäller mänskliga handlingar. Exempel på sådana normer är att man ska avstå från mord, stöld, bedrägeri, förtal o.s.v. Normer är också dygder som att vara ärlig och lojal. Likaledes är rättigheter som ett ostört privatliv eller att inte skada någon två exempel på etik. Normer av dessa typer är alltså rimliga, eftersom de stöds av logiska och välgrundade argument.

Klicka här för att ladda ner motionen.