Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten

Det är allmänt känt att Botkyrka kommun har för få platser i Vård- och omsorgsboende. Men vad händer med alla de som önskar bo på ett vård- och omsorgsboende och får avslag? De får en utökad hemtjänst för att klara sitt dagliga liv förstås, men hur mår egentligen de ofrivilligt ”hemmaboende” och hur värdig är deras vardag egentligen?

Klicka här för att ladda ner motionen.