Kulturhus och fler bostäder i Tullinge C?

Vi vet alla att kulturhus eller inte i Tullinge C handlar om att majoriteten vill bygga ett kulturhus i Tullinge, främst för att majoriteten själva vill detta. I ordförandeförslaget till kommunstyrelsen döper man dock om från tjänsteskrivelsens ”kulturhus” till det nya ”idéhus”. Tullingeborna har tillfrågats om detta vid ett tillfälle vid ett välbesökt dialogforum. En klar majoritet av dem som var där var negativa till ett kulturhus. Men våra olika dialogforas representativa bristfällighet är något som inte minst vi Moderater brukar påpeka.

Vi är därför inte säkra på om ett kulturhus/idéhus är det som för det första behövs i Tullinge C, eller om det för det andra är särskilt efterfrågat av Tullingeborna. Det finns enligt uppgift andra lokaler i Tullinge som skulle kunna användas för liknande verksamheter. Detta, med alternativa lokaler framför en nybyggnation, är en väg som åtminstone borde prövas ordentligt, om vi nu ska ha ett sådant hus.

Konceptet kring det som ett idéhus beskrivs vara, kan dock komma att vara positivt, då tanken är att det är områdets medborgare som ska få vara med och utforma verksamheterna och utbudet.

Det som dock är positivt i ordförandeförslaget till kommunstyrelsen är att det även öppnar upp för en kollektivtrafiknära förtätning i Tullinge C, i samarbete med den privata centrumägaren. Kollektivtrafiknära förtätningar är något som vi Moderater ställer oss positiva till, såväl i Tullinge som i övriga kommunen.