Kriterier för biståndsbedömning för vård-och omsorgsboende

Antalet äldre personer i kommunen ökar. Det kommer att ställa högre krav på såväl omvårdnad som på utförare av omvårdnaden. Botkyrka har idag inte tillräckligt med omvårdnadsplatser/ boenden för personer som har behov av sådant. Många personer bor externt placerade i andra kommuner.
Vi anser det orimligt att personer som uppnått den aktningsvärda åldern av 95+ (98 år i ett faktiskt fall) och som har ansökt om bostad inom vård- och omsorgsboende, ska få avslag på sin ansökan!

Klicka här för att ladda ner motionen.