Kretsårsmöte 2019

Kallelsen finner du här:

Botkyrka Moderatkrets Kallelse och dagordning till årsmöte 3 april 2019

Valberedningens förslag till styrelse är som följer:

Ordförande: Solveig Nilsson (omval)
Vice ordförande: Gül Alci (nyval)
Ledamöter:
Andrei Ignat (omval)
Anna Gestblom Bottner (omval)
Jesper Andersson (nyval)
Mehmet Kulbay (nyval)
MUF tillsätter 1+1 på egen hand.

Revisorer:
Omval av nuvarande. Ordinarie är Boban Pejcic och Helle Larsson. Ersättare är Ulf Hjalmarsson och Jimmy Baker.

Verksamhetsberättelsen här:

Botkyrka Moderatkrets verkssamhetsberättelse 2018 del 1