Konsekvenser av kommundelning – uppdrag om utredning

Allt fler medborgare frågar sig om det är möjligt att dela kommunen. Invånare i Tullinge vill bryta sig loss – likadant är det i Grödinge, Tumba och Uttran. Vi är övertygade om att det även i norra Botkyrka finns människor som tror att det bästa för dem vore att få eget inflytande genom att skilja sig från den södra kommundelen.

Läs hela vårt yrkande här:
110110-014-Yrk(m)Kommundelningsutredning

Vi är glada att den styrande majoriteten, S+V+MP, äntligen kommit till insikt att en seriös utredning bör göras. Vi vet att det förekommer diskussioner om att dela kommunen bland många av våra medborgare, oavsett vilken kommundel de bor i (inte bara i Tullinge). Följaktligen anser vi att utredningen ska innehålla fler delningsalternativ än två stycken.

a) Bibehålla kommunen som idag

 b) En delning i norr/söder

 c) Tullinge egen kommun.