Konkurrensutsätt driften inom enheten Gata/Park

Motion: (M)
Titel: Konkurrensutsätt driften inom enheten Gata/Park
Motionär: Jimmy Baker, Edip Noyan, Lennart Lundell
Daterad: 2012-10-25
Klicka här för att ladda ned motionen