Komplettering till beslut om ombyggnation av Allégården

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-10-28
Ärende: 210
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Komplettering till beslut om ombyggnation av Allégården

Klicka här för att ladda ner yttrandet.