Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del

Botkyrka ger, genom Kompetensfonden, möjligheten för ett vårdbiträde att läsa in eller komplettera sin undersköterskeutbildning, eller en barnskötare att läsa in förskollärarutbildning och lärarutbildning, för att ta ett par exempel. Vi moderater menar dock att kommunen har missat en viktig aspekt kring Kompetensfonden. Alla de elever och Botkyrkabor som varje dag får t.ex. undervisning eller vård i fristående alternativ! Varför ska inte alla Botkyrkas barn få möjligheten att ha lika kompetensutvecklad personal som arbetar med dem, varje dag?

Klicka här för att ladda ner motionen.