Kommunstyrelsens effektiviseringar inför 2018

Vi välkomnar majoritetens inriktning på vad det är som ska omprövas och på vilka områden effektiviseringar bör ske. Det är för lite, för sent, men det är i alla fall en bättre inriktning.

När kommunens siffror blir sämre blir det tydligt att även Socialdemokraterna har förmågan att se vad som ska ses som icke-kärnverksamhet. Vi skulle därför vilja skicka med fler saker för majoriteten att ompröva, då det väl ändå välfärdens kärna som skall värnas vid sidan av grundläggande och till del lagbunden kommunal verksamhet samt bra kvalitet på vår infrastruktur, såsom gator/vägar, parkeringar, etc?

Vi föreslår att den styrande majoriteten bör ompröva skattemedlen till:

Cirkus Cirkör

Subtopia/Hangaren

Mångkulturellt Centrum

Kreativa fonden och Drömdeg

Aktörer som Changers Hub, Fanzingo och Miljonbemanning

Studieförbund som Ibn-Rushd

Mötesplatsföreningar

Alla former av konsthallar

Sponsring

Onödigt stor administration på de olika förvaltningarna

Det totala antalet bibliotek

Det totala antalet medborgarkontor

Fältbussen

Cykelförmånen

Enprocentsmålet gällande konstnärlig utsmyckning

Vänortssamarbetet

Unesco LUCS/Eccar/ICC

Donationsprofessuren för 2,86 Mkr.

Jimmy Baker