Kommunstyrelsens delårsrapport 2

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-10-08
Ärende: 178
Företrädare: Jimmy Baker och Christina Lundgren
Rubrik: Kommunstyrelsens delårsrapport 2 (KS/2011:412)
Ladda ned hela yttrandet här