Kommunstyrelsens årsredovisning 2015

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 56
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Kommunstyrelsens årsredovisning 2015 (KS/2016:94)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.