Kommunprogram 2011

ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET

”I Sveriges 290 kommuner pågår dagligen arbete med att säkerställa service, tjänster och välfärd av hög kvalitet. Kommunerna har det övergripande ansvaret att förse invånarna med väl fungerande barnomsorg, skola och äldrevård. Sociala frågor, fritids- och kulturverksamhet samt plan- och byggfrågor är andra viktiga delar i det kommunala ansvaret.

Kommunal verksamhet lägger på olika sätt grunden till ett fungerande sam- hälle med lokal infrastruktur, olika välfärdsverksamheter och samhällsservice för såväl enskilda medborgare som näringsliv och företagare. En central del av Sveriges miljöarbete planeras och utförs lokalt ute i kommunerna. Därtill är Sveriges kommuner stora arbetsgivare med allt det ansvar och de förpliktelser som det innebär.

Sammanfattningsvis har Sveriges kommuner stort ansvar för en positiv samhällsutveckling där människor får tillgång till god välfärd och samhällsservice av hög kvalitet.”

Ladda ned kommunprogrammet genom att klicka här