Kommunism – brott mot mänskligheten

 Motion: (M)
 Titel: Utbilda lärare om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
 Motionär: Jimmy Baker
 Daterad: 2009-03-26
 Ladda ned hela motionen här