Kommunens insatser för att höja valdeltagandet

Kommunens insatser för att höja valdeltagandet och det moderata motståndet mot delar av tillvägagångssättet är någonting som har återkommit med en förutsägbar periodicitet.

Närmare bestämt 2006, 2010, 2014 och 2018. Efter valet 2010 sammanfattade Moderaterna sin konkreta kritik och principiella frågeställningar i en skrivelse till Valmyndigheten. I flera andra kommuner har det förekommit rapporter om liknande metoder (där valinformatörerna bara är en av flera punkter), där den gemensamma nämnaren är att även dessa kommuner har varit socialdemokratiskt styrda.

Vi är fortsatt motståndare till rekryterandet och användandet av valinformatörer. Vi har själva sett problem med informatörerna i samtliga valrörelser de har använt, där det som Sverigedemokraterna tar upp från sommaren 2018 bara är det allra senaste exemplet.

Vi menar på att ingen person kan, i alla lägen och på direkta frågor, hålla sig neutral och objektiv. Särskilt inte om man arbetar mot sin egen förening, eller träffar på personer man känner. Det optimala skulle vara ett beslut om att redan nu lägga ner valinformatörerna.

Det är bättre att kommunen informerar via sina olika kanaler, i kombination med att de politiska partierna och ungdomsförbunden arbetar för ett ökat engagemang i väljarkollektivet.

Utöver detta anser vi att de kvarvarande insatser som ändå görs med kommunala skattemedel behöver ske i samtliga valdistrikt i kommunen, inte bara i de som har haft lägst valdeltagande i föregående val.

Att välja att låta bli att rösta är även det en demokratiyttring. Att stå utanför majoritetssamhället till den graden att man inte vet vad man ska rösta på är även det en handling man har ett personligt ansvar för.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)