Kommunens årsredovisning 2019

Det är anmärkningsvärt att kommunen, när man räknat bort engångsförsäljningar som ex. Samariten och Riksteatern, har ett resultat på –22,7 miljoner kronor (avstämt mot kommunallagens balanskrav). Planen är att försöka hämta igen detta på tre år. Utöver effektiviseringarna som redan ligger kommer det bli ett väldigt utmanande 2020 och 2021.

Det finns fler tecken på en försvagad kommunal ekonomi:

1. Självfinansieringsgraden är numera bara 53 % (mot 68 % 2015).
2. Skulder och avsättningar är nu 71 946 kr/inv. Siffran var 40 615 kr/inv. år 2015.
3. Soliditeten har gått ner från 53 % till 41 % sedan 2015.

Varför är 2019 års resultat mycket negativt? En del av förklaringarna kan vi hitta i Utbildningsnämndens och i Socialnämndens underskott. Vi har tidigare flaggat för att sviterna av 2015 års migrationsvåg börjar få återverkningar på vår kommunala ekonomi. Under förra året märktes tydligt än tidigare, inte minst när Migrationsverkets ersättningar till kommunerna har urholkats allt mer.

Utöver det belastar ökade kostnader för Allégården och Samariten kommunens resultat.

Majoriteten bör historiskt ha gjort betydligt mer för att motverka och förebygga social oro och organiserad kriminalitet. Endast 68 % anser att det är tryggt att leva i sin kommundel och det är en ökning från förra årets 61 %, vilket är en hoppfull indikation. Dock behöver vi göra ännu mer kring tryggheten.

Ett område majoriteten brukar slå sig för bröstet för är den demokratiska dialogen med
Botkyrkaborna. Märkligt då andelen som upplever att de kan påverka i kommunala frågor minskade från 40 % 2018 till 33 % 2019. Det är indikation på en tydlig försämring.

Vad gäller beroendet av externa skattemedel (bidrag) svarar utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för 1,65 miljarder kronor. Botkyrka är fortsatt helt beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna.

Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget. Men nu kommer flera tuffare år då många och tunga investeringar behöver göras framöver. Det kommer innebära en kraftigt ökad upplåning och inte minst inom skolsektorn.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)