Kommunens årsredovisning 2011

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-04-10
Ärende: 54
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik: Årsredovisning 2011 (KS/2012:66)

Ladda ned hela yttrandet här