Kommunen måste aktivt ha en plan för hur vi skall hantera den ökande befolkningsmängden.

Motion: (M)
Titel: Utarbeta en bostadsförsörjningspolicy
Motionär: Jimmy Baker, Edip Noyan och Lennart Lundell
Daterad: 2012-03-29
Ladda ned hela motionen här